Menu
Your Cart

Garantijos ir grąžinimas

Garantijos ir grąžinimas

Prekių garantijos

 • Pardavėjas neatsako už tai, jeigu Parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realių šių Prekių savybių dėl Kliento naudojamų ryšio priemonių perteikiamo vaizdo ypatybių.
 • Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Kliento ar kitų asmenų, kuriems Klientas pardavė Prekes, veiksmų.
 •  Kiekvienai prekei pridedamas garantinis lapas – sąskaita.
 • Garantija netaikoma, jei:
  -buvo nesilaikyta prekės eksploatavimo instrukcijos;
  -surasti defektai atsirado dėl pirkėjo/vartotojo kaltės;
  -gedimą sukėlė stichinės nelaimės, gaisras, elektros iškrova, taip pat buitiniai faktoriai;
  -prekė mechaniškai ar kitaip pažeista, ardyta;
  -gedimą sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai ir tt.
  -gedimus sukėlė prekės eksploatacijos metu naudoti neoriginalūs prekės vartojimo reikmenys, priedai, bet kokie kiti prekės veikimui užtikrinti naudoti neoriginalūs produktai;
  -pažeisti prekės garantiniai lipdukai, lipdukai su serijiniu numeriu;
  -gedimas atsirado dėl prekės programinės įrangos gedimo;
  -jei prekė, skirta asmeniniam naudojimui, panaudota verslo veiklai vykdyti, siekiant pelno, gamybiniais bei kitais tikslais, neatitinkančiais tikrosios įrenginio paskirties;
  -įprastai susidėvinčioms produkto dalims;
  -pirkėjas nepateikia šio prekės pirkimo dokumento bei visų gamintojo prie prekės pridėtų dokumentų.
  -prekė buvo remontuota neautorizuotame serviso centre;
 • Visoms parduotuvėje www.vaikutis.lt parduodamoms prekėms suteikiamas prekės garantinis terminas nurodomas sąskaitoje-faktūroje. Priklausomai nuo prekės specifikos, garantija gali būti skirtinga.
  Dėl prekių remonto garantiniu laikotarpiu kreipkitės į vaikutis.lt. el paštu vaikutis@vaikutis.lt. Būtina pateikti užsakymo numerį, bei sąskaitos-faktūros kopiją.
 • prekę į garantinį servisą (Panevėžys , Molainių g. 5 ) pirkėjas pristato pats.
 • Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas.
  suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laiką.
 • Norėdamas pasinaudoti prekėms suteikiama garantija, Pirkėjas turi pateikti rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą), kartu su prekės įsigijimo dokumentu.

Prekių grąžinimas

 • www.vaikutis.lt pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti prekės, jei ji nebuvo naudojama, nebuvo surinkta/išrinkta , sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas prekės komplektines dalis. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas
 • Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke). Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą ir užsakymo numerį. 
 • Apie grąžinimą informuokite el. paštu vaikutis@vaikutis.lt (Būtina pateikti užsakymo numerį, bei sąskaitos-faktūros kopiją)
  ir mes susisiekę su jumis aptarsime kaip bus vykdomas grąžinimas. Prekės siuntimo, grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
 • Pirkėjo teisė grąžinti internetinėje parduotuvėje pirktas kokybiškas prekes netaikoma:     
 •  kurios gaminamos, atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, taip pat dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
 • supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
 • prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
 • teisė, nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, juridiniams asmenims (verslininkams) nėra taikoma.
 • Už grąžinamos prekės komplektaciją atsako Pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, pardavėjas gali nepriimti grąžinamos prekės.
 • Prekės gali būti grąžinamos į artimiausią pirkėjui “Vaikutis“ parduotuvę ( Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje)
 • Nesant galimybei prekes grąžinti į fizinę parduotuvę, pirkėjas gali grąžinti kokybiškas prekes kurjeriu, paštu ir pan. padengdamas grąžinimo išlaidas. Grąžinama prekė kurjeriu turi būti pristatoma adresu: Molainių g. 5 , Panevėžys
 • Gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos kokybę, Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės grąžinimo, grąžina pirkėjui pinigus už prekę. Jei grąžinama tik dalis iš užsakymo, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Jei buvo pasirinktas kitas negu Pardavėjo pasiūlytas prekės grąžinimo būdas, dėl kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos, Pardavėjas neprivalo padengti tokių prekės grąžinimo išlaidų.
 • Atliekant pinigų grąžinimą tarptautiniu bankiniu pavedimu, bankų komisinius mokesčius apmoka klientas.
 • Grąžinus prekę, įsigytą dovanų kupono pagrindu, pardavėjas turi teisę grąžinti pirkėjui tai, kuo buvo sumokėta už prekę, t.y. dovanų kuponą.

 

Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

Kilusius ginčus dėl internetu įsigytų prekių, pirkėjui iš ES, galima spręsti per Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą, kuri prieinama adresu   http://ec.europa.eu/odr/.

 

Brokuotos arba nepilnos komplektacijos prekės

 

 • Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl brokuotos ar nepilnos komplektacijos prekės, gali tai padaryti ektroniniu paštu vaikutis@vaikutis.lt 
 • Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti tokią informaciją:
 • Prekės užsakymo numerį;
 • Pateikti/įvardyti Prekės broko, gedimo požymius ar trūkstamą dalį;
 • Pateikti kitus įrodymus, pavyzdžiui, Prekės nuotrauką, brokuotos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti), Prekės pakuotės nuotrauką, kita.
 • Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:
 • Brokuotą prekę prašoma pakeista kokybiška preke; 
 • Ne pilnos komplektacijos prekę prašoma papildyti trūkstamomis komplektuojančiomis dalimis;
 • Prašoma Prekei pritaikyti nuolaidą, t. y. atitinkamai sumažinti Prekės kainą;
 • Prašoma grąžinti sumokėtus pinigus.
 • Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų. Pinigų grąžinimo atveju, Pardavėjas Pirkėjui grąžina pinigus už Prekę ir jos pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui.