Menu
Your Cart

Taisyklės

Taisyklės

Mes Jums labai dėkojame, kad domitės mūsų prekėmis patiems mažiausiems  žmogučiams...

Mes stengiamės patarti, pasiūlyti ir aprūpinti Jūsų vaikučius geriausiomis prekėmis mažiausiomis kainomis. Tai leidžia mūsų patirtis ir prekių įvairovė. Dauguma  prekių pas mus atkeliauja tiesiogiai iš gamintojų !
Taip pat mes Jums galime pasiūlyti prekių, kurių netalpiname VAIKUTIS internetiniame puslapyje, bet jos yra parduodamos mūsų fizinėse parduotuvėse.  
Jei manote, kad prekė per brangi ar planavote išleisti mažiau pinigėlių - derėkitės!

TAISYKLĖS

www.vaikutis.lt  taisyklės apibrėžiančios pirkimo sutarties sudarymą bei šalių įsipareigojimus

1. Bendrosios nuostatos

 • Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės galioja įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.vaikutis.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir vaikutis.lt (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, . Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
 • Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas
 • Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta kai  asmuo, kuris užpildo Parduotuvės vartotojo registracijos formą ir patvirtina šias Taisyklės paspausdamas nuorodą „Susipažinau ir sutinku", yra susipažinęs su Taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka su jose nurodytomis visomis sąlygomis.  Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su visomis arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis neturi pateikti užsakymo.

2. Pardavėjo teisės

 • Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio įspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Kliento teises arba panaikinti registraciją, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.
 • Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
 • Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į el. Parduotuvę dienos. Kliento užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.
 • Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, kurį kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.
 • Prekių kaina, asortimentas ir komplektacija internetinėje parduotuvėje gali skirtis nuo esančių fizinėse "VAIKUTIS" parduotuvėse.

3. Pardavėjo pareigos

 • Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
 • Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, pasiūlo analogišką prekę, o Pirkėjui, atsisakius priimti prekės analogą, nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 10 d. d. grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

4. Pirkėjo teisės

 • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

5. Pirkėjo pareigos

 • Susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis. Naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis Parduotuvėje vadovautis ir laikytis šiose Taisyklėse nustatytų nuostatų.
 • Neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims;
 • Šiose Taisyklėse nustatyta tvarka užpildytus užsakymus pateikti Pardavėjui;
 • Taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaityti su Pardavėju už nupirktas Prekes;
 • Atliekant tarptautinius bankinius pavedimus, banko komisinius mokesčius apmoka klientas.
 • Pasikeitus asmens duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, šiuos duomenis nedelsiant atnaujinti;

6. Bendra Atsakomybė

 • Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
 • Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius kurie atsirado dėl to, jog Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.
 • Pardavėjas neatsako už Parduotuvėje kitų trečių šalių skelbiamą reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą.
 • Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teise.
 • Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.

7. Informacijos siuntimas

 • Pardavėjas visus informacinius pranešimus ir pranešimus tiesioginės rinkodaros tikslais, siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės kontaktų formoje pateiktais duomenimis ( el. paštu vaikutis@vaikutis.lt).

8. Nuolaidų taikymas 

 •  jei nuolaidos taikomos ne atskiroms prekėms , o prekių kategorijoms, gali būti daromos išimtys atskiroms prekėms ar prekių grupėms . 

9. Baigiamosios nuostatos

 • Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
 • Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) .

Kilusius ginčus dėl internetu įsigytų prekių, pirkėjui iš ES, galima spręsti per Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą, kuri prieinama adresu   http://ec.europa.eu/odr/.

11Informaciją apie buitinės technikos ir elektroninės įrangos bei baterijų pridavimo galimybes rasite              čia.

10 Kopijuoti, dauginti bei platinti tinklalapyje skelbiamą informaciją galima tik gavus raštišką UAB "VAIKUTIS" sutikimą.
    Kopijuodami, cituodami ar kitaip platindami tinklalapyje skelbiamą turinį Jūs turite gauti mūsų sutikimą
    ir įdėti  į šaltinį mūsų nuorodą www.vaikutis.lt