TAIKOMOS NUOLAIDOS VISOSE "VAIKUTIS" PARDUOTUVĖSE !!! -20% PATALYNEI ;-30%, VISIEMS RŪBAMS; -40% HUPPA STRIUKĖMS, KELNĖMS, KOMBINEZONAMS IR PIRŠTINĖMS . LAUKIAME JŪSŲ VILNIUJE, KAUNE,KLAIPĖDOJE, ŠIAULIUOSE IR PANEVĖŽYJE!
Titulinis > Asmens duomenų apsauga Privatumo politika >

Asmens duomenų apsauga Privatumo politika

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Vartotojas prieš tapdamas Klientu turi užsiregistruoti Pardavėjo svetainėje  www.vaikutis.lt , registracijos metu pateikdamas prašomus asmens duomenis.

2.2. Kliento registraciją patvirtinama automatiškai, nurodytu el. pašto adresu išsiunčiant Kliento pasirinktą vartotojo vardą ir slaptažodį su nuoroda, kurią Klientui paspaudus patvirtinama ir užbaigiama sėkminga registracija.

2.3. Klientas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, šiose Taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais.

2.4. Pardavėjas patvirtina, kad Kliento asmens duomenys bus naudojami Kliento identifikavimui užsakant prekę, užsakytų prekių pristatymui ir rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai Klientas išreiškia rašytinį pageidavimą nenaudoti jo asmens duomenų rinkodaros tikslais.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Kliento užsakymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Kliento asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Kliento sutikimu.

2.6. Pardavėjas įsipareigoja užtikinti Kliento asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.

2.7. Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui. Klientas sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris atsižvelgdamas į Kliento pranešimą užblokuoja Kliento prisijungimą. Dėl pakartotinio Kliento registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.

2.8 PRANEŠIMAS APIE PRIVATUMĄ
UAB „Vaikutis“ yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Prašome įdėmiai perskaityti šį pranešimą apie privatumą, kad suprastumėte, kodėl ir kaip renkame Jūsų duomenis, taip pat kaip juos naudosime.
Pranešime apie privatumą apžvelgiamos šios temos:
• kaip naudojame Jūsų asmens duomenis;
• kokius asmens duomenis atskleidžiame trečiosioms šalims;
• kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis;
• rinkodaros pranešimai;
• Jūsų teisės;
• kaip naudojame slapukus;
• kita svarbi informacija apie asmens duomenų naudojimą;
• Jūsų privatumo apsaugos nuostatų pakeitimai;
• kaip su mumis susisiekti.
Pirmą kartą lankantis mūsų interneto svetainėje mes paprašysime Jūsų patvirtinti, jog sutinkate, kad būtų naudojami slapukai šiame pranešime išdėstytomis sąlygomis.
Iškilus bet kokiems klausimams dėl mūsų taikomų asmens privatumo apsaugos nuostatų, rašykite mums adresu info@vaikutis.lt.

***
KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS
Jūsų asmens duomenis naudojame įvairiais būdais - tai priklauso nuo informacijos pobūdžio. Toliau pateiktose lentelėse išsamiai aprašomas jų naudojimas, apžvelgiant ir pagrindžiant mūsų atliekamus veiksmus.
Jūsų vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys
Kaip naudojame duomenis? Kodėl juos naudojame? Pristatydami Jūsų įsigytas prekes Jūsų nurodytu mokėtojo ir pristatymo adresu Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums. Mums būtų sudėtinga išsiųsti Jums užsakytas prekes nenurodant Jūsų vardo, pavardės ir kontaktinių duomenų.
Siekdami Jus identifikuoti, kai pateikiate užsakymą telefonu Tokios komunikacijos duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus nuo perdavimo pabaigos. Tai būtina, kad galėtume tvarkyti Jūsų užsakymą, pateiktą telefonu. Dėl sukčiavimo prevencijos ir nustatymo Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos arba ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė). Tai būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir mūsų įmonę.
Informacija apie Jūsų interesus, gyvenamąjį miestą, lytį ir gimimo datą
Kaip naudojame duomenis? Kodėl juos naudojame? Priimdami ir grąžindami pinigus Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo operacijos atlikimo dienos. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums.
Dėl sukčiavimo prevencijos ir nustatymo Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos arba ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė). Tai būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir mūsų įmonę. Jūsų kreipimosi į mus istorija
Jūsų perduota informacija, pavyzdžiui, telefonu arba el. paštu Kaip naudojame duomenis? Kodėl juos naudojame? Teikdami paslaugas ir pagalbą Tokios komunikacijos duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus nuo komunikacijos pabaigos. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums. Juk Jūs tikitės iš mūsų aukščiausio lygio aptarnavimo. Pirkimo ir veiksmų istorija
Jūsų pirkiniai, Jūsų krepšelyje išsaugotos prekės ir Jūsų veiksmai naudojantis el. paštu, interneto svetaine ir programėlėmis.
Informacija, kurią pateikiate mums naršydami mūsų interneto svetainėje arba naudodamiesi mūsų programėlėmis, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą ir įrenginio tipą, ekrano skiriamąją gebą ir (pasirinkus informacijos bendrinimą su mumis) Jūsų buvimo vietos duomenis, taip pat informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų interneto svetaine ir programėlėmis.
Kaip naudojame duomenis? Kodėl juos naudojame? Parduodami Jums prekes Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė). Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums (šiam tikslui naudojame tik Jūsų pirkimo istoriją). Teikdami paslaugas ir pagalbą, taip pat tvarkydami pinigų grąžinimo klausimus Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė). Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums (šiam tikslui naudojame tik Jūsų pirkimo istoriją). Siųsdami el. laiškus dėl palikto pirkinių krepšelio Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba tol, kol atšauksite šį sutikimą. Tai reikalinga, kad galėtume priminti, jog Jūsų pirkinių krepšelyje yra palikta prekė. Kiekvieno naujienlaiškio apačioje rasite atsisakymo ir nustatymų valdymo funkcijas.
gali nepavykti įsigyti mūsų prekių. Be to, mažai tikėtina, kad tokiu atveju bus užtikrintas maksimalus bendras aptarnavimo kokybės lygis. Tačiau renkatės Jūs ir mes gerbiame Jūsų pasirinkimą.
Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiame pranešime nurodytomis sąlygomis ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu, ar pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą. Dėl šios priežasties Jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi teisėtu intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti savo, Jūsų ir kitų teises.
Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ne tik minėtiems konkretiems tikslams. Juos taip pat galime tvarkyti, kai tai yra būtina siekiant vykdyti mums privalomą teisinę prievolę arba apsaugoti Jūsų arba kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus. Kaip naudojame duomenis? Kodėl juos naudojame? Siekdami patobulinti savo programėles ir interneto svetainę, taip pat, kad galėtume Jums nustatyti numatytąsias parinktis. Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė). Tokiu būdu siekiame užtikrinti kuo malonesnę pirkimo patirtį. Siekdami apsaugoti savo interneto svetainę ir programėles Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos arba ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė). Tai būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir mūsų įmonę.
Informacija, gaunama jungiantis prie „Google“ ir „Facebook“
Kaip naudojame duomenis? Kodėl juos naudojame? Siekdami suteikti galimybę prisijungti prie mūsų interneto svetainės ir programėlių Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė). Tokiu būdu užtikriname lengvesnes sąlygas naudotis vaikutis.lt ir įsigyti Jums patinkančias prekes.
Jūs neprivalote suteikti mums jokios tokio pobūdžio asmeninės informacijos, tačiau jos nesuteikus Jums

***
KOKIUS ASMENS DUOMENIS ATSKLEIDŽIAME TREČIOSIOMS ŠALIMS
Mes norime įgyti ir išlaikyti Jūsų pasitikėjimą, todėl Jūsų asmens duomenis atskleisime tik būtinais atvejais.
Jūsų asmens duomenis galime perduoti toliau išvardytų kategorijų trečiosioms šalims, kurios mums yra svarbios, kad galėtume Jums teikti savo paslaugas, kaip nurodyta šiame pranešime:
• Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis savo draudikams ir profesionaliems konsultantams dėl rizikos valdymo, profesionalių konsultacijų arba teisinių reikalavimų pateikimo, vykdymo arba gynimo;
• Su prekių pirkimu susijusias finansines operacijas interneto svetainėje gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai. Jūsų finansinių operacijų duomenis savo mokėjimo paslaugų teikėjams atskleidžiame tik tiek, kiek būtina mokėjimo operacijoms atlikti, pinigams grąžinti ir skundams nagrinėti;
• Specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams , pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams, kurjerių tarnyboms, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams. Sudarę sutartį su subrangovais, mes imamės visų būtinų priemonių, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai laikytų asmens duomenis paslaptyje.
Jūsų asmens duomenis galime perduoti ne tik nurodytais konkrečiais atvejais, bet ir vykdydami savo teisines prievoles, taip pat iškilus būtinybei apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų gyvybiškai svarbius interesus.
Šioje dalyje nurodytos trečiosios šalys taip pat gali būti įsisteigusios už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Perduodami Jūsų asmens duomenis tokiems asmenims, imsimės visų būtinų teisinių priemonių, kad būtų tinkamai apsaugota Jūsų teisė į privatumą.
***
KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS
Kartais mes negalime nurodyti konkretaus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpio. Pavyzdžiui, prieigos duomenys bus saugomi tiek, kiek reikės konkretiems tikslams pasiekti. Mes turime teisę saugoti Jūsų asmens duomenis, kai tai yra būtina siekiant vykdyti mums privalomas teisines prievoles, taip pat apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų gyvybiškai svarbius interesus.
***
JŪSŲ TEISĖS
Šioje pranešimo dalyje apžvelgiame duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas Jūsų teises. Kai kurios teisės apima daug aspektų, todėl šiame pranešime pristatome tik pagrindinius. Rekomenduojame susipažinti su atitinkamais teisės aktais ir priežiūros institucijų gairėmis, kad žinotumėte visą informaciją apie šias teises.
Jūs turite šias su asmens duomenimis susijusias teises:
• teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome;
• teisę reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes saugome;
• teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų duomenis;
• teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
• teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
• teisę į duomenų perkeliamumą (galioja nuo 2018-05-25);
• teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
• teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.
Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, pateikti skundą arba iškilus klausimams, rašykite mums adresu
info@vaikutis.lt.
1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis kartu su tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas ir asmens duomenų gavėjus. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją jei nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės.
2. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.
3. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę prašyti, kad būtu ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šia teise galite pasinaudoti, kai: (i) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (ii) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal taikomuose duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas taisykles; (iv) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, arba (v) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; arba (iii) pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.
4. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: (i) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; (ii) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba (iv) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis viešuoju arba teisėtu interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą šiuo pagrindu, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; (iii) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba (iv) dėl svarbaus viešojo intereso.
5. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame viešojo intereso tikslais arba dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
6. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume moksliniu ar istoriniu tyrimu arba statistiniais tikslais. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų
tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai tai yra būtina vykdant užduotį dėl viešojo intereso.
7. Teisė į duomenų perkeliamumą (galioja nuo 2018-05-25). Tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:
a) Jūsų sutikimas arba
b) sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį,
Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves.
8. Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.
9. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

***
KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS
Mūsų interneto svetainėje, kaip ir daugelyje kitų, taip pat naudojami slapukai. Tai mažos apimties duomenų failai, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Jums lankantis mūsų svetainėse ar jomis naudojantis, taip pat naudojantis mūsų paslaugomis, programėlėmis, įrankiais ar pranešimų perdavimo kanalais, mes arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai galime naudoti slapukus, padedančius mums geriau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti, taip pat reklamos tikslais.
Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų identifikuoti naudotojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali būti siejama su slapukų gauta ir saugoma informacija.
Trys Jūsų slapukų valdymo būdai:
• Išoriniai šaltiniai (1);
• Naršyklės nustatymai (2);
• Mūsų interneto svetainės slapukai (3).
1. Mūsų paslaugų teikėjų naudojami slapukai
Mes naudojamės „Google Analytics“ teikiama paslauga, kuri padeda analizuoti, kaip Jūs naudojatės mūsų interneto svetaine. Išsamiau su „Google“ privatumo politika galite susipažinti čja.
Daugiau informacijos apie tai, kaip galite pasiekti, tvarkyti ar pašalinti su „Google“ paskyra susietą informaciją, pateikiama skiltyje Aiškumas ir pasirinkimas.
Mes leidžiame šiems patikimiems ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) besilaikantiems verslo subjektams naudoti slapukus ar panašias technologijas reklamos ir tyrimų paslaugoms teikti.
• Savo interneto svetainėje naudojamės „Google Analytics“ paslauga, kad išsiaiškintume, kaip lankytojai naudojasi interneto svetainės turiniu. Jei nenorite, kad Jūsų naršyklėje būtų naudojama „Analytics“ funkcija, galite įdiegti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtini. Daugiau apie „Google Analytics“ ir privatumą galite sužinoti spustelėję čia.
• Vykdydami tiesioginės rinkodaros veiklą, mes naudojamės „Google Partners“ reklamos sistema. Tokiu būdu galime Jums pateikti aktualius pasiūlymus. Jūs galite pakeisti šiuos nustatymus čia. Norėdami daugiau sužinoti apie „Google“ reklamą ir jos privatumo politiką, spustelėkite čia.
• Vykdydami tiesioginės rinkodaros veiklą, mes galime naudotis „Facebook“ reklamos platforma, kuri padeda mums nustatyti pirkėjų poreikius, remiantis slapukų surinkta informacija. Daugiau apie „Facebook“ privatumo politiką galite sužinoti spustelėję nuoroda. Be to, Jūs galite pakeisti savo reklamos nustatymus „Facebook“ platformoje.
• Mes galime naudotis „Hot Jar“ įrankiu, kad optimizuotume naudojimosi mūsų interneto svetaine patirtį. Daugiau apie šią privatumo politiką galite sužinoti spustelėję nuorodą.
2. Kaip galite valdyti slapukus naršyklėje
Daugelis žiniatinklio naršyklių leidžia naudotojams atšaukti arba pašalinti slapukus. Šie veiksmai skiriasi priklausomai nuo konkrečios naršyklės ir atitinkamos jos versijos. Jūs galite prieiti prie naujausios informacijos apie tai, kaip patiems užblokuoti ar pašalinti slapukus pačių paslaugų teikėjų svetainėse, pavyzdžiui, „Chrome“, „Firefox“, „Internet Explorer“ ir „Safari“.
Prašome atkreipti dėmesį, jog pašalinus arba iš anksto išjungus slapukus, negalėsite tinkamai naudotis mūsų interneto svetaine ir jos tam tikromis funkcijomis.
3. Kokius slapukus naudojame svetainėje
Yra keturi pagrindiniai slapukų tipai. Toliau aprašyta, kaip ir kodėl juos naudojame.
(1) Svetainės funkciniai slapukai - jie leidžia naršyti mūsų svetainėje ir naudotis jos funkcijomis, pavyzdžiui, „Įdėti į krepšelį“.
(2) Svetainės analitiniai slapukai - jie leidžia mums įvertinti ir išanalizuoti, kaip klientai naudojasi svetaine, kad galėtume pagerinti jos veikimą ir apsipirkimo patirtį.
(3) Klientų parinktis įsimenantys slapukai - Jums naršant ar perkant vaikutis.lt , šie slapukai įsimins Jūsų parinktis. Taip mes galime užtikrinti kuo sklandesnį pirkimo procesą, labiau pritaikytą prie Jūsų poreikių.
(4) Tiksliniai arba reklaminiai slapukai - šie slapukai naudojami Jums pritaikytiems reklaminiams skelbimams pateikti. Jie taip pat apriboja reklamas, kad jas matytumėte tik tam tikrą skaičių kartų, ir padeda įvertinti mūsų reklaminių kampanijų efektyvumą.
KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMĄ
Trečiųjų šalių interneto svetainės
Mes galime bendradarbiauti su trečiųjų asmenų bendrovėmis (dažniausiai vadinamomis paslaugų teikėjais), kurios turi galimybę, mums leidus, interneto svetainėse arba mūsų paslaugų vietose, programėlėse ir įrankiuose patalpinti trečiųjų šalių slapukus. Šių paslaugų teikėjai mums padeda kokybiškiau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti.
Prašome atkreipti dėmesį, jog trečiųjų šalių slapukams taikoma trečiųjų šalių privatumo politika, todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už šias privatumo nuostatas.

***
JŪSŲ PRIVATUMO APSAUGOS NUOSTATŲ PAKEITIMAI
Mes periodiškai galime keisti šį pranešimą, kad jis atspindėtų, kaip tvarkome Jūsų duomenis.
Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų interneto svetaine.
KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI
Mes visuomet norime išgirsti savo klientų atsiliepimus (ypač jei esate mumis nusivylę arba manote, kad galėtume dirbti geriau).
Nedvejodami kreipkitės į mus, jei:
• turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų apie šį pranešimą;
• norite, kad mes nustotume naudoti Jūsų informaciją;
• norite pasinaudoti kokiomis nors pranešime minimomis savo teisėmis arba pateikti skundą.
Jūs galite kreiptis į mūsų skyrių asmens privatumo klausimams el. pašto adresu info@vaikutis.lt.