Liepos 6 d. VAIKUTIS parduotuvės DIRBS : VILNIUJE - 10-18 val., PANEVĖŽYJE - 10-15 val., KLAIPĖDOJE - 10-20 val., KAUNE ir ŠIAULIUOSE parduotuvės VAIKUTIS - NEDIRBS
Titulinis > Garantijos ir grąžinimas >

Garantijos ir grąžinimas

6. Prekių garantijos

6.1. Pardavėjas neatsako už tai, jeigu Parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realių šių Prekių savybių
dėl Kliento naudojamų ryšio priemonių perteikiamo vaizdo ypatybių.

6.2. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą,jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu
ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Kliento ar kitų asmenų, kuriems Klientas pardavė Prekes, veiksmų.

6.3. Kiekvienai prekei pridedamas garantinis lapas - talonas.

6.4.Garantija netaikoma, jei:
buvo nesilaikyta prekės eksploatavimo instrukcijos;
surasti defektai atsirado dėl pirkėjo/vartotojo kaltės;
gedimą sukėlė stichinės nelaimės, gaisras, elektros iškrova, taip pat buitiniai faktoriai;
prekė mechaniškai ar kitaip pažeista, ardyta;
gedimą sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai ir tt.
gedimus sukėlė prekės eksploatacijos metu naudoti neoriginalūs prekės vartojimo reikmenys, priedai,
bet kokie kiti prekės veikimui užtikrinti naudoti neoriginalūs produktai;
pažeisti prekės garantiniai lipdukai, lipdukai su serijiniu numeriu;
gedimas atsirado dėl prekės programinės įrangos gedimo;
jei prekė, skirta asmeniniam naudojimui, panaudota verslo veiklai vykdyti, siekiant pelno, gamybiniais bei kitais tikslais,
neatitinkančiais tikrosios įrenginio paskirties;
įprastai susidėvinčioms produkto dalims;
pirkėjas nepateikia šio prekės pirkimo dokumento bei visų gamintojo prie prekės pridėtų dokumentų.
prekė buvo remontuota neautorizuotame serviso centre;

6.5. Visoms parduotuvėje www.vaikutis.lt parduodamoms prekėms suteikiamas prekės garantinis terminas nurodomas sąskaitoje-faktūroje.
Priklausomai nuo prekės specifikos, garantija gali būti skirtinga.
Dėl prekių remonto garantiniu laikotarpiu kreipkitės į vaikutis.lt. el paštu vaikutis@vaikutis.lt.Būtina pateikti užsakymo numerį,bei sąskaitos-faktūros kopiją.

6.6. Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas.
suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laiką.

 

9. Prekių grąžinimas

9.1. Grąžinamos tik tos prekės, kurių grąžinimo nereglamentuoja Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m.
birželio 29 d. įsakymu Nr. 217, 18 punktas: "Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba gražinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių
14 punkte nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus šiame punkte išvardintas prekes".

9.2.Nenaudota, nepatikusi prekė dėl savo spalvos,komplektacijos,dydžio,funkcijų - savo originalioje pakuotėje gali būti grąžinama per 14 dienų.
Apie grąžinimą per 7 dienas informuokite el. paštu vaikutis@vaikutis.lt(Būtina pateikti užsakymo numerį,bei sąskaitos-faktūros kopiją)
ir mes susisiekę su jumis aptarsime kaip bus vykdomas grąžinimas.Prekės siuntimo,grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

9.3.Specialiai užsakomos prekės nekeičiamos ir negrąžinamos.

9.4. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami 14 d.d dienų laikotarpyje.

9.5.Atliekant pinigų grąžinimą tarptautiniu bankiniu pavedimu,bankų komisinius mokesčius apmoka klientas.

9.6.Grąžinus prekę, įsigytą dovanų kupono pagrindu, pardavėjas turi teisę grąžinti pirkėjui tai, kuo buvo sumokėta už prekę, t.y. dovanų kuponą.